home


Progresa richt zich op het in beweging zetten van mensen en organisaties. Progresa is afgeleid van het Spaanse "progresar" en betekent: vooruitgaan of "make progress".

Om als mens of organisatie tot optimale prestaties te komen, is een juiste koers een belangrijk uitgangspunt. Een goed kompas, weergegeven in het logo van Progresa, is hierbij een waardevol instrument. Progresa gaat uit van de waarde van menselijk kapitaal: de realisatie van heldere en haalbare individuele doelen draagt in grote mate bij aan het succes van organisaties.

Om als individu te kunnen renderen is het goed om, net als in de sport, coaching en begeleiding te krijgen. Een juiste balans tussen sturing en zelfsturing werkt prestatieverhogend; Progresa coacht en geeft advies om zowel op professioneel als persoonlijk vlak het beste uit jezelf te halen.